Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij Verdegem Vastgoed! Deze Gebruikersvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw toegang tot en gebruik van onze diensten en website. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt. Door gebruik te maken van Verdegem Vastgoed, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik onze diensten dan niet.


Gebruiksbeperkingen

Verboden Gedrag. Bij het gebruik van onze diensten stemt u ermee in om:

a. Geen valse of misleidende informatie te verstrekken. 

b. Geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen. 

c. Geen virussen, malware of andere schadelijke code te verspreiden. 

d. Geen inbreuk te maken op de privacy van anderen. 

e. Geen enkele vorm van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of spam te verzenden.

Beëindiging van Toegang. We behouden het recht om uw toegang tot onze diensten te beëindigen of op te schorten als we van mening zijn dat u deze Voorwaarden hebt geschonden.


Intellectuele Eigendom

Onze Materialen. Alle inhoud en materialen op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, zijn eigendom van Verdegem Vastgoed en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Gebruikslicentie. Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.


Disclaimer en Aansprakelijkheidsbeperking

Geen Garanties. We bieden onze diensten "zoals ze zijn" en doen geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van onze diensten. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud.

Beperkte Aansprakelijkheid. In geen geval zijn Verdegem Vastgoed, haar werknemers, directieleden of agenten aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.


Wijzigingen in deze Voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd om onze praktijken weer te geven. De bijgewerkte versie van de Voorwaarden zal op onze website worden geplaatst met de bijbehorende bijwerkingsdatum.

Verdegem Vastgoed

Kapellestraat 80, 9940 Evergem
09 258 11 44
- Algemeen
0468 29 94 24
- Jan
info@verdegemvastgoed.be

13 / 09 / 2023

Waardebepaling

Ben je van plan om je eigendom te verkopen? Dan is het van groot belang om jouw pand grondig naar waarde te schatten. Neem contact op met ons kantoor en ontdek onze professionaliteit.